напред назад Обратно към: [Книга Псалтир и българската поезия][Сава Сивриев][СЛОВОТО]Проф. Тотю Тотев: Още за Псалтира в Светата Библия


Едва ли някой може да оспори широката популярност на Книга Псалтир от великата “Книга на книгите“, както някога олимпиецът Гьоте е нарекъл Светата Библия. Това донякъде обяснява стотиците, или по-точно хилядите заглавия, които са посветили на Псалтира както литературни историци и библеисти-старозаветници, така също коментатори на библейските текстове (кумранисти), преводачи на philologia sacra, библеисти-новозаветници, литургисти и представители на още много дисциплини на теологията и изобщо на хуманитаристиката. Това внимание намира обяснение преди всичко във високата поезия и боговдъхновеността на тази чудна в много отношения книга.

Независимо, че ние, българите, благодарение на старобългарските преводачи от ІХ-Х в., вече повече от 1100 години познаваме Псалтира, вдъхновение от него и размисли върху текстовете му намират израз в печата от около две столетия насам, т.е. от времето, когато в Цариград е отпечатана в новобългарски превод Светата Библия (1871).

Авторът Сава Сивриев e доктор по филология и доцент по литература във Факултета по хуманитарни науки на ШУ “Епископ Константин Преславски“ от близо двадесет години и е с известно име в литературоведските среди. В особено благоприятна светлина го представят изследванията му по история на българската литература в годините на националното ни Възраждане и след Освобождението (края на ХІХ — началото на ХХ в.). Не е необходимо да се спирам на неговите разработки в тази област (две монографии, статии и научни съобщения), отпечатани в престижни издания на научната ни периодика и в голям брой специализирани литературни сборници. Не е излишно да отбележа, че докторската му дисертация, защитена в Московския университет, е върху творчеството на Леонид Андреев. Там той учи при проф. д.ф.н. Борис Успенски и проф. Мирослав Янакиев.

Нов щрих към облика на Сава Сивриев прибавят заниманията му с теология през последните десетина години. Богословска е тематиката и на настоящата книга. Магистър по теология, авторът преподава в университета исагогика и екзегетика на Стария Завет, към чийто корпус се отнася и Книга Псалтир. В две от престижните научни поредици на Шуменския университет (“Преславска книжовна школа“ и “Трудове на катедрите по история и богословие“) той е публикувал няколко студии, които го характеризират като задълбочен и интересен познавач и анализатор на Книга Псалтир. Уверен съм, че изследването “Книга Псалтир и българската поезия“ ще предизвика оправдан интерес не само сред специалистите — литератори и богослови, но и сред по-широка читателска публика.

 

Проф. д.и.н. Тотю Тотев

 


напред горе назад Обратно към: [Книга Псалтир и българската поезия][Сава Сивриев][СЛОВОТО]

 

© Сава Сивриев. Всички права запазени!

 


© 1999-2021, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух