напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За светия кръст


Себе си заблуждавайки, така говорят за Господния кръст: Как да му се кланяме? Понеже евреите разпнаха на него Божия Син, затова кръстът е най-омразен Богу. – Ето защо, те учат своите да го ненавиждат, а не да му се кланят, като казват тъй: Ако някой би убил царския син с кръст от дърво, може ли това дърво да бъде мило на царя? Същото нещо е и с кръста спрямо Бога. – О, колко ненавижда дяволът човешкия род! В колко пагубна пропаст го е въвел! Както едно време евреите, като четяха пророчествата, не разбираха какво се разказва за Господните страдания и, макар да ги четяха всеки ден и всяка събота, сами станаха Христови убийци, като намислиха да убият Безсмъртния, така и еретиците, които всякога четат Господните и апостолски слова, не разбират техния смисъл. И с право блаженият Павел ги нарича погинали, като казва: „Словото за кръста е безумие за тези, които гинат, а сила Божия е за нас, които се спасяваме“. И пак: „А за мене – да се прославя само чрез кръста на нашия Господ Иисус Христос“.

Впрочем, аз бих изтъкнал и чрез други книги, че Господният кръст е свят, но еретиците не ще повярват. Затова с право е писал по това апостол Павел към галатяните: „Проклет да бъде всеки, който не изпълнява постоянно всичко, което писано в книгите на закона“. Затова, ние и мълчим, те сами се проклинат с апостолските думи, понеже мислят, че Господ бил разпнат не по своя воля и не заради човешкото спасение, а по необходимост. „Ако, рече, ние или ангел от небето ви благовестеше нещо друго, различно от онова, което ви благовестихме, да бъде проклет“. И още повече като иска да потвърди мисълта, повръщайки се повторно, казва: „Както и по-рано казах, и сега пак казвам: който ви проповядва по-друго от това, що приехте, да бъде проклет!“

Ето, вече трети път ви посочих не от себе си, а с думите на светите апостоли, че проклет ще бъде всеки,който не почита преданията, дадени нам чрез светите книги.

Кой християнин не се просвещава чрез Господния кръст? Кой не се радва, като вижда кръстове по високите места, където по-рано хората принасяха жертви на бесовете, като колеха своите синове и дъщери? Кой не се избавя от злото, когато се прекръсти от сърце, в каквато напаст и да е изпаднал?

Преди да бъде разпнат, Господ е предизвестил за своя кръст, говорейки на апостолите: „Както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Человечески, за да не погине и да има живот вечен всеки, който вярва в Него“. Наистина, братя, няма да загинат тези, които с любов гледат Господния кръст. Защото, когато гледаме кръста с телесните си очи, с духовните си пък гледаме разпнатия на него и Него славим с думите: Слава на Тебе, Христе, Боже наш, който си благоволил да умориш чрез кръста онзи, който някога умори в рая нашия прадядо Адам, и който си ни дал Своя кръст за да побеждаваме всяко дяволово нападение!

Надявам се с това да затворим устата на богомерзките еретици, които не говорят истината за Бога, и да достигнем безконечен живот. Но аз още няма да престана да изобличавам безбожните еретици, за да се опази Божията църква, т.е. християнската вяра, която те се опитват да разрушат.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух