напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За причастието


Какво говорят за светото причастие? – Причастие не се извършва по Божие повеление, нито е Христово тяло, както вие говорите, а е като всяка проста храна. Христос, когато е действал, не е извършвал литургия, затова ние не я почитаме – [казват те].

О, колко е голямо заслепението им! О колко е голямо окаменението им!

Кажи ми, безбожни еретиче, за какво каза Господ на апостолите, когато им даваше хляб: „Вземете и яжте! Това е Моето тяло, което се ломи за вас, за да се опростят греховете ви“, а също и като държеше чашата с пречистата си ръка и като я даваше на учениците си, за какво каза: „Пийте от нея всички! Това е Моята кръв, която се пролива за мнозина?“ За какво ли е говорил и Павел, когато е писал на коринтяните: „Аз приех от Господа това, което и ви предадох: че през нощта, в която бе предаден, Господ Иисус взе хляб и като го благослови, преломи го и каза: Вземете и яжте! Това е Моето тяло, което се ломи за вас. Също така взе чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всякога, когато пиете, за Мой спомен. Защото, колчем ядете този хляб и пиете тази чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле той дойде. Затова, който яде този хляб и пие Господнята чаша недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но да изпитва човек себе си, па тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не отличава тялото Господне“.

Еретици, ето вече ясно ви посочих не чрез своите думи, а чрез тези на светото Евангелие и апостола, че светото причастие не е проста храна, както вие мислите, но е същинското пречисто тяло на нашия Господ Иисус Христос. Защото, както по-преди, когато създаде този свят, каза: Да бъде светлина! – и стана светлина; – да бъде небе! – и стана небе; – да бъде земя и всичко на нея! – и в един миг всичко стана, както ни разказват божествените книги, така и сега със своята сила Светият Дух превръща този хляб на тяло Господне, а тази чаша – на кръв, както ни завещаха в Писанието светите мъже, които са били очевидци на Божиите тайни. Та право е рекъл за вас божественият Павел: „Проклет да бъде всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгите на закона“.

Разкажете ни, кой ви научи, че това не е казано, за светия хляб и за чашата, както вие, еретици, разправяте, като се заблуждавате, че то е казано за „Четвероевангелието“ и за „Апостолските деяния“, а не за светото причастие. Тяло наричате „Четвероевангелието“, а кръв – „Апостолските деяния“.

А ние ще ги попитаме: Кажете ни, слепи, ако имате ум: когато Господ даваше на учениците Си хляба и чашата, казвайки: „Това е Моето тяло“ и „Това е Моята кръв“, - дали тази заповед даде, докато, беше на земята, или като възлезе на небето? Ако и да са слепи, те имат езици, които не могат да кажат, че Господ рече това, когато отишъл на небето. През нощта, в която се предаде, всичко това завеща и, като го освети, предаде го на апостолите, а апостолите – на нас. Когато го правим, ние вярваме, че то е същинско тяло Господне и същинска кръв, а не негов символ.

След като се възнесе Господ на небето, светите апостоли написаха четирите Евангелия за спомен и за спасението на всички, които са правоверни, както те ги предадоха: Матей [го] написа в осмата година след възнесението, Марко – в десетата, Лука – в петнадесетата, Иоан – в тридесет и втората, а пък [книгата] „Апостолските деяния“ бе написана след много години. Като узна Павловите слова и дела, евангелист Лука ги описа и ги предаде на църквите. И сега светите църкви се радват, като прочитат велегласно тези слова, както казва Господ: „Никой не туря под одъра свещ, след като я запали, а на свещника, за да видят светлината всички, които влизат“.

Но защо казвате, еретици, че това не е речено за светото причастие, а за „Четвероевангелието“? Тежко на вашето неверие, ако не се поправите, както каза блаженият Павел: „Ако оня, който се е отрекъл от Моисеевия закон пред двама или трима свидетели, безмилостно [се наказва] със смърт, колко по-жестоко наказание, мислите, ще заслужи този, който е потъпкал Божия син и счел кръвта на завета, с която е осветен, за проста кръв, и е похулил Духа на благодатта“?

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух