напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За духовенството


Ами защо вие казвате, че причестяването и духовните обреди не са отредени от Бога, и хулите иереите и всички църковни санове, като наричате правоверните свещеници слепи фарисеи и лаете много по тях, като псета по конник?

Понеже сте слепи с умствените си очи, когато четете посланието на блажения Павел, не можете да разберете кой е поставил свещениците, епископите и останалия църковен клир по цялата земя. Но, както е писано, „като искаха да изтъкнат своята правда, не се покориха на Божията правда“.

Дори и да живеят в леност правоверните свещеници, както вие говорите, когато ги критикувате, ала те не хулят Божеството като вас. Но и да биха извършили те нещо скришом, - „а кои сте вие, които съдите чуждия слуга?“ – както каза апостолът. „В един голям дом има не само сребърни и златни съдове, но и глинени, и дървени, едните са за чисто, а другите за нечисто. Ако някой се очисти от тези неща, ще бъде съд почетен, осветен“. Затова, ако не са били добри, не щяха да бъдат осветени.

Ако ли вие, еретици, не вярвате на тези думи, че иереите всякога биват осветени от Бога, послушайте какво казва на филипяните великият апостол: „Павел и Тимотей, слуги на Иисуса Христа, – до всички светци в Иисуса Христа, които са във Филипи, с епископите и дяконите: благодат и мир на вас от нашия Бог, Господ Иисус Христос“. И на Тита: „Заради това те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш свещеници във всички градове, како аз ти заповядах“. А на Тимотея, сам като го постави за свещеник, така пише: „Не занемарявай дарбата, която ти е дадена чрез възлагане на ръцете на свещенството“. И пак, като му заповядва да има честни свещеници, казва: „Свещеници, които добре извършват своите длъжности, да се удостояват с двойна чест, а най-вече – които се трудят със слово и учение“.

Като чуват тези думи, еретиците пък ни отговарят: Ако сте свети, както казвате, защо не живеете, както вие заповядано и както пише Павел до Тимотея: „Епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, трезвен, честен, целомъдър, страннолюбив, поучителен, не пияница, не пакостник, кротък, не крамолник, не златолюбец, добър уредник на своя дом; така и дяконите да са честни, не двоезични, да не пият много вино и да са много известни; да се изпитват по-напред, дали са такива, че тогава да служат, ако са непорочни“. А ние не ви виждаме да сте такива. Свещениците вършат всичко наопаки: упиват се, грабят, скритом вършат и други лоши (неща), и няма кой да ги възпре от тия лоши работи, както казва Павел: „Пред всички изобличавай тези, които съгрешават, за да имат страх и другите“. Епископите пък, които не могат да се въздържат, както ние се въздържаме, въздържат нас от моления, а после ни вкарват в грях.

Ние пък им отговаряме така: Еретици, нима не чувате Павла, който пише и говори за това на Тимотея: „Не приемай обвинения срещу свещеник, освен при двама или трима свидетели“.

Като не се срамуват, безсрамните и високомерни еретици пак казват: Скритом колко ли съгрешават, когато явно живеят плътски, а не духовно, както ние живеем! А плътските дела са тези, рече Павел: „Прелюбодейство, блудство, разпътство, идолослужение, магия, вражда, завист, ревност, ярост, убийство, пиянство, игри и всичко тем подобно; онези, които вършат такива дела, не ще наследят царството Божие“.

Ние пък ще им отговорим, като кажем: Защо ли толкова ни се хвалите, еретици? Не чувате ли Господа, който казва: „Всеки, който се възнася, ще се смири, а който се смирява – ще се възнесе“. И пак: „Господ се противи на високомерните, а на смирените дава благодат“. А кажете ми, каква е вашата молитва, когато е примесена с хули към Божеството? Сбъдва се, което Давид е писал за вас в Псалтира: „И тяхната молитва да им бъде в грях“. А че жреците са честни пред Бога, чуй, що казва Господ на апостолите: „На Моисеевия стол седнаха жреци, и което ви кажат да вършите, вършете и спазвайте, но не вършете според делата им, защото те говорят, а не вършат“.

Виждаш ли, еретиче, че ти е заповядано да почиташ жреците, макар и да са лоши? Ако Бог заповядва на апостолите, които са толкова велики и свети, да слушат тези, които седят на Моисеевия стол, колко е още по-хубаво вие и всеки човек да почита тези, които седят на Христовия стол! Защото, колкото Христос заслужава по-голяма чест от Моисея, толкова и тези, които седят на стола Му, заслужават по-голяма чест от онези, които седят на Моисеевия стол. Ати, като си ослепял духовно, не почиташ Христовия жрец и укоряваш пастиря на Неговите овце. Виждаш малката сламчица в окото му, а не изваждаш из своето хулно око толкова голяма греда. Не знаеш ли, че в своите ръце той държи Божия агнец, който взема греховете на целия свят? И ангелите не смеят дръзко да гледат Божия агнец, който може с един дъх да погуби в този миг греховете на света, като огън да ги изгори?

А кой си ти, който съдиш и осъждаш жреца преди Божия съд? Дори и да е грешен жрецът, но той не е еретик. А всеки грях е по-малък от еретичеството. Евреите плюеха връз Господнето тяло, а еретиците храчат връз Неговото Божество, ала (всичко) пада върху лицето им. Затова еретиците са по-грешни и от самите евреи, които разпнаха Христа: защото тези похулиха тялото, а онези – Божеството.

Като не може да се противи самичък на Божията светиня, дяволът си послужи с тях, както едно време си послужи с Иуда, за да бъде Господ разпнат. А като искаше да премахне молитвените чинове, които ни предадоха светите апостоли и отци, си послужи с техните уста, за да хулят всички предания на светата Църква. Но това никога не може да бъде. „На камък, рече Господ, ще изградя църквата Си, и вратите на ада не ще я надделеят“, които врати са еретическите учения. Защото тези наистина са врати адови: които ги слушат, ще слязат в преизподнята на ада.

Толкова силни някогашни царе, князе и майстори се опитаха да съборят Божията църква, т.е. християнската вяра, но не можаха; дори те сами се погубиха духом и телом, а църквата и до сега съществува без повреда и вечно (ще пребъде. Затова и Давид) виком говори: „Много псета ме обградиха, сбирщина от нечестивци ме обкръжи“. Затова и блаженият Павел нарича еретиците с множество лоши имена, говорейки: „Пазете се от псета, пазете се от крадци, пазете се от зли работници“, „защото, каза, аз зная това, че след моето заминаване ще навлязат зли вълци, които няма да пощадят стадото“. Светецът ги нарича и с множество други по-лоши от тези имена, що знаят онези, които четат. Сам пък Господ казва: „Който не влазя в овчата кошара през вратата, а от другаде, той е крадец и разбойник“.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух