напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За пророците


А кой апостол или кой праведник ви научи, еретици, да отхвърляте закона, от Бога даден Моисею? Каква ли неправда намерихте в пророците, та ги хулите и не приемате книгите, написани от тях?

Защо се представяте, като да обичате Христа, а отхвърляте предсказанията на светите пророци за Него?

Пророците нищо не са казали по своему, но така ни предсказаха, както им е заповядал Светият Дух. Ако не вярвате на тези думи, че някога Господ е говорил чрез устата на пророците, то послушайте какво говорят за пророците светите апостоли. Ако ли не вярвате и на апостолите, тогава сте по-големи неверници и от езичниците и по-долни от бесовете. Великият и върховен апостол Петър дума: „Бог говори чрез устата на всичките Си пророци от вековете“. Чуй пък и блажения Павел, който също така казва: „И Той даде едни да са апостоли, други – пророци, едни – евангелисти, други – пастири и учители за усъвършенстване на светците“.

Виждате ли, еретици, че пророците са свети и чрез техните уста Духът ни е възвестил всичко? А по-нататък ще ви покаже още повече, че светите пророци не са говорили от себе си. Ако ли не вярвате на това, вие виждате, ние не сме виновни. „Проклет да бъде всеки, каза, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгите на закона“. Затова ние и да мълчим, според Писанието, проклети са всички, които не вярват на писаното в книгите на закона. А какво говори Писанието за Давида, от чийто род Христос се роди? „Намерих, рече, Давида Иесеев, мъж по Моето сърце, който ще изпълни всичката Ми воля“. За него и евангелист Матей пише в началото: „Книга на родословието на Иисуса Христа, син Давидов, син Авраамов“. Самият Давид, толкова велик и толкова свят, еретиците не смятат за нищо, и думите, що изрече Светият Дух с неговите уста, отхвърлят. Не почитат и Авраама, Божия другар, и Даниила, и Азарините синове и другите пророци, от които дори свирепите зверове се уплашиха, а огънят се поколеба. Безчестят и Иоана, предтеча и заря на великото слънце, като го наричат предтеча на Антихриста. Него сам Господ посочи като най-велик от всички светци, казвайки: „Между онези, които се раждат от жени, никой не стана по-велик от Иоана Кръстителя“, от когото се кръсти (Христос), като му преклони и божествената Си глава. В същност, те сами са антихристи, според думите на евангелиста Иоана Богослова: „Деца, последно време е. И, както сте слушали, че антихриста иде, и сега има много антихристи“.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух