напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За Ветхия завет


Но ние, казаха, не слушаме Давида, нито пророците, а самото Евангелие и не живеем по Моисеевия закон, а по апостолския.

Ала послушайте, еретици, ако имате уши, да ви посоча, че и от самия Христос се отмятат онези, които не слушат пророците и закона. Защото какво каза Господ? „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не съм дошъл да наруша, а да изпълня“. И пак: „Ако не вярват на Моисей и пророците, то и да възкръсне някой от мъртвите, пак няма да му повярват“. Още и това: „Ако не вярвате в Моисеевите книги, как ще повярвате на Моите думи?“

Но какво зло и позорно видяха еретиците в закона или в пророците, та ги хулят и отхвърлят и смятат, че те не могат да ни спасят? Та какво говори Господ в Евангелието за праведните, за тези, които са живели по първия закон, казвайки: „Кога видите в царството Божие Авраама, Исаака и Иакова и всички пророци, а себе си, еретици, изгонвани навън“. Нима това не е писано в светото Евангелие?

Защо казвате, че пророците на са свети, нито са предсказвали чрез Светия Дух, а от себе си? Та не чувате ли и Господа, който е казал: „Как ви се чини за Христа, чий син е Той? Отговориха му: Давидов. А Господ им каза: Че как ще е негов син, ако чрез Светия Дух Давид го нарича Господ?“ Виждате ли? Господ казва, че Давид е предсказвал чрез Светия Дух, а не от себе си. „Еретиците се разлъчват в това, което знаят по природа като безсловесни животни“.

Ето, христолюбци, вече ви показахме, че еретиците са противници и врази на Св. Дух. Кой ли говори по-ясно от Петра, върховният апостол, който рече: „Никога не е било пророчеството по човешка воля, но светите Божии човеци са говорили, водими от Светия Дух. Но имало е, казва, и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще се явят учители, които тайно ще уведат пагубни учения, наречени ереси, и мнозина ще последват тяхното разпътство“.

Окаяните мислят, че знаят книжовните глъбини. Но щом поискат да тълкуват книгите, те ги изопачават за своя погибел, както пише апостол Петър: „Нашият възлюбен брат Павел ви писа, според дадената му премъдрост, както той говори за това и във всички послания, в които има неща мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопачават, както и другите писания, за своя погибел. И тъй, вие, възлюбени, като знаете (това) от по-рано, пазете се, да не би, увлечени от заблужденията на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си“.

Виждате ли, що свидетелствуват за тях светите (апостоли)? След като ги видяхме и разбрахме, да ги изгоним навън, понеже са врагове на Христовия кръст.

Докато хулят всичките закони, предадени на светата Божия църква, своите учения те излагат с почит, като баят някакви басни, както техният баща, дяволът, ги учи да бледословят.

Макар и да е неприлично да изобличаваме пред вас техните бледословия, защото, както и по-рано казах, всичко поднебесно се осквернява от тях, все пак аз малко ви разказах, но за другото ще премълча, „защото, каза апостолът, срамота е да се говори за онова, което те тайно вършат“.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух