напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За св. кръщение и за децата


Виждате ли, братя, колко ги е поразил дяволът, та отхвърлят светото кръщение и се гнусят от младенците, които се кръщават? Ако им се случи да видят малко детенце, гнусят се като от лоша смрад, извръщат се, плюят, закриват се, при все че сами са смрад за ангелите и за хората.

Дори и да искат да лъжат според обичая си, казвайки: „Християни сме“, не им вярвайте, защото те лъжат като своя баща, дявола!

Че как ще се нарекат християни, когато нямат свещеници, които да ги кръщават; когато не спазват самия кръстен знак; когато не пишат свещеническите молитви и когато не почитат свещениците? Ако ли има някъде свещеник да е изпаднал в тяхната вяра, той е захвърлил изцяло нашата; ако ли някой я пази, то е от страх от земните господари; умът и любовта му далеко се отклоняват от закона, предаден на светите църкви.

А малките деца са чисти и безгрешни. Нека чуем Господа, който говори на апостолите за тях: „Оставете децата и не им забранявайте да идат при мене; на такива е царството небесно“. И пак: „Ако не се обърнете и не станете като децата, не ще влезете в царството Божие“. Еретиците се възнесоха във високоумието си дори повече от известния фарисей, че смятат за недостойно да приемат при себе си децата, които Господ нарече чисти. Понеже се гнусят от тях, те ги отбягват. Създават им постоянно нови имена поради голямата си простотия. Като ги мислят за дяволчета, наричат ги мамончета или богаташчета, защото богатството е Мамон. „Придобийте си приятели с неправедно богатство“ – каза Господ. А то значи: отстъпете на бедните от вашите жилища, „за да ви приемат те във вечните обиталища“.

За светото кръщение не съм длъжен да ви пиша. И глупавият знае, че кръщението е узаконено и предадено от Бога. „И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух и като ги учите да пазят всичко, което ви заповядах“ — каза (Иисус).

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух