напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За въздържанието


Като чуват Господа да разказва в Евангелието притчата за двамата синове, те считат, че по-старият син е Христос, а по-малкият, който заблудил баща си, че е дяволът. И сами го назоваха Мамон. Него наричат още творец и уредник на земните твари (и мислят), че той е заповядал на хората да се женят, да ядат месо и да пият вино.

Изобщо, като хулят всичко наше, сами се прогласяват за небесни жители, а човеците, които се женят и които живеят светски, наричат Мамонови слуги. А самите, които се гнусят от всичко това, не го приемат не поради въздържание, както ние, които не го смятаме за скверно. И за това е предсказал светият дух чрез устата на Павел, когато писал на Тимотей: „А духът ясно казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат прелъстителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на тези, които говорят лъжа и имат покварена съвест и забраняват жененето и (препоръчват) въздържане от ястия, що Бог е създал (да ядат) с благодарност верните и тези, които са познали истината; защото всяко Божие творение е добро и нищо не е за отхвърляне, когато се приема с благодарност, защото се освещава чрез Божие слово и с молитва“.

Видяхте ли, еретици, тези думи на Светия Дух, който казва, че законната женитба е непорочна и е узаконена от Бога и че яденето и пиенето с мярка не ще погуби човека. „Защото, казва, ядете ли, пиете ли, или нещо друго правите, всичко правете за слава Божия“. И на Тита пише: „За чистите всичко е чисто, за осквернените и неверните нищо не е чисто, защото умът и съвестта им са осквернени“. А Павел не излекува Тимотея от честите му болки, макар че е могъл самичък да го излекува, а го предаде на виното, като на някой мъдрец да го лекува, за да ни покаже с пример, че виното носи здраве, ако се пие по малко, а увеличава греховете и причинява болести, ако се пие по много. „Но пазете се, каза Господ, когато отегнат сърцата ви от ядене и пиянство и от грижите на този живот, и внезапно да не би да ви застигне оня страшен час“. Това рече за лошата храна, а за угодната храна казва: „Всичко, което влазя у човека отвън, не може да го оскверни, защото не идва от сърцето му; а което излиза из човека, то го скверни; защото отвътре, из сърцето на човека, излазят зли мисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, лихоимства, лукавства, хули, гордост, - всички тези излазят отвътре и те оскверняват човека“. Затова човек трябва да се пази най-много от тези дела, които го оскверняват; и при ядене и пиене да не прекалява. Така заповядват Господ и светите апостоли, защото всичко е добро, което се яде с мярка и на време. Защото ис ветите апостоли, като се събраха в ИИерусалим, изпратиха по земите Павла, Варнава, Иуда и Сила, като писаха така: „Видя се угодно на Светия Дух и на нас да не ви обременяваме с някоя друга тегота, освен с тези най-потребни (неща): да се вардите от идолски треби, от кръв, от мъртво и от блудство; от тия неща като се пазите, добре ще сторите“.

Това пък пишем не защото позволяваме, нито защото заповядваме на човеците да се опиват или да преяждат, но защото искаме да запушим устата на мерзките еретици, които ни заповядват съвсем да не вкусваме нито месо, нито вино, смятайки ги за скверни. Та сами знаем, че пияницата е омразен на Бога и на хората. И светите книги много пъти укоряват тези, които пият много.

Пияницата служи за смях на глупавите и за плач на мъдрите, защото той погубва ума и съзнанието, които му са дадени от Бога, и самоволно става неразумен добитък вместо човек. Наутре го боли глава и стомах, а жилите му тръпнат. От това се поражда, мисля, и двойна вреда: грехове за душата и болест за тялото. Затова добре е да се пие вино с мярка за телесна потреба. Превиши ли се – въвежда човека в много злини.

Някои от такивата ще ми рече: Кой те постави учител над нас? Но нека помни писаното: „Всеки съвършен дар и всяко добро желание иде от горе“. Това говоря, не за да се хваля, нито да се превъзнасям, - не дай Боже! – но защото искам да възразя на такива, понеже високомерието и ангелите от небето сваля. Боя се да замълча, като слушам апостол Павла, който говори: „Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запрещавай, увещавай с всяко търпение и поука, защото ще дойде време, когато ще почнат да не слушат здравото учение, но според своите похоти ще си насъберат учители и ще отвърнат слуха си от истината, и ще се обърнат към басни“. И пак: „Заръчвай на богатите в тоя свят да не мислят високо за себе си и да не се надяват на богатства, които изчезват, а на живия Бог, който ни дава (всичко) изобилно за наслада; да правят добро, да богатеят с добри дела“. И пак говори: „ Прочее, пазете себе си и цялото стадо, всред което Светият Дух ви постави стража, за да пасете Църквата на Господа Бога, която Той придоби със Своята кръв“.

Затова, о христолюбци, и ние, недостойни учители, ваши иереи, молим ви с апостолските думи, които казват: „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бог, защото много лъжливи пророци дойдоха на този свят. Защото ще се появят, каза Господ, лъжехристи и лъже пророци и ще извършват знамения и чудеса, за да се съблазнят избраните, ако е възможно; вие пък се пазете; ето, всичко ви предсказах“.

Чухте ли, възлюбени, що ви каза Господ? Разбрахте ли дълбочината на Неговото милосърдие? Ето, предсказах ви, сиреч: ако измамят някого от вас, няма да сте помилвани; ето, предсказах ви, говорейки: Ще се появят лъжехристи и лъжепророци, т.е. еретици, и ще извършат големи чудеса и знамения, но помнете моите думи – ето, това ви предсказах. Ако ли им вярвате или ги приемате с обич в своя дом, или им създавате някаква радост, ето, предсказах ви: с тях ще бъдете осъдени на вечни мъки.

Затова, о христолюбци, дори да видите еретика, че изгонва бесове, че лекува слепи или възкресява мъртви, не вярвайте! Защото Господ рече: „Ще извършат знамения и чудеса, за да прелъстят избраните, ако е възможно“.

Ако отиде при еретиците баща ти, майка ти, брат ти или синът ти и ако не те послуша, след като го посъветваш веднъж и дваж (да се откаже от тях), отстрани се и го възненавиди! „Човек еретик, рече, напусни, след като го съветваш веднъж и дваж, като знаеш, че който се е развратил, той съгрешава; от само себе си е осъден“. И Господ казва: „Който не възненавиди баща си, майка си или брат си и общува с тях, не може да бъде Мой ученик“. И пак казва за тях: „Ако те съблазнява дясното око или ръка, или крак, отсечи го от себе си и го хвърли, защото е по-добре да влезеш сакат в Царството Божие, отколкото с всичките си членове да бъдеш хвърлен в пещта на вечния огън“.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух