напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За властта и управниците


Еретиците се осъждат двойно като разпространяват друго учение, понеже са нови апостоли и предтечи на антихриста и понеже подготвят хората да приемат погибелния син.

Като хулят богатите, учат своите да не се подчиняват на господарите си; ненавиждат царя; ругаят старейшините; укоряват болярите; мислят, че са омразни на Бога, които работят на царя, и заповядват на всеки слуга да не работи на своя господар.

Но и по този (въпрос) да напомним на христолюбците апостолските и пророчески думи и поучения, за да посрамим безсрамните еретици, защото царете и болярите са поставени от Бога. Послушайте какво казва Божията премъдрост: „Чрез Мене царете царуват и повелителите в Мене управляват земята; Аз обичам, които Мене обичат; и които Ме търсят, ще Ме намерят; богатството и славата са Мои“. Богоотецът Давид пък учи да се молим на Бога за царя, като казваме : „Господи, спаси царя и ни изслушай в онзи ден, в който Те призовем“. Сам пък казва Богу за това: „Господи, с Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се радва. Ти му даде, каквото сърцето му желаеше, и не го лиши от онова, което поискаха неговите устни; на неговата глава положи венец от скъпоценен камък; голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече в слава и величие: Ти му даде благословение навеки; развесели го с радостта на лицето Си, защото царят се уповава на Господа и по милостта на вишния няма да се поклати“.

Виж и блажения върховен (апостол) Петър – наистина блажен, (защото) го възвеличи нашият Господ Иисус Христос, говорейки: „Блажен си, Симоне, сине Ионин, защото чрез тебе ще съградя Моята църква и еретическата лъст не ще я разори, и ще ти дам ключовете от небесното царство“, чиято сянка дори е церила болни – виж, що казва по този въпрос, уреждайки църквата, която му е била поверена: „Покорявайте се на всеки човек заради Господа, било на царя като човек с най-голяма власт, било на човеци като на такива, които са изпратени от него за наказание на злодейците и за похвала на добротворците, защото такава е Божията воля: Като правим добро, да обуздаваме невежеството на безумните човеци и като Божи слуги всичките почитайте, братството обичайте, бойте се от Бога, царя почитайте! Раби, със страх покорявайте се във всичко на господарите, не само на добрите и прозорливите, но и на злите! Защото, каква похвала е, ако търпите, когато ви наказват, загдето сте съгрешили? Но ако търпите, когато сте направили добро, (а ви наказват) това е благодат от Бога. Защото затова сте и призвани, както и Христос умря за нас, като ви остави пример да вървите по Неговите стъпки“.

Чуй и преблажения Павел – крепкият Господен страстотърпец, който се показва толкова голям между светците, колкото е месецът между звездите; с ръцете на когото Бог създаде велики чудеса, понеже носеха на немощните кърпи с неговата пот, и те ги излекуваха, и който бе дигнат до третото небе след като чу неизречените думи – чуй него, който заръчва на свети Тимотея, казвайки: „И тъй, заръчвам ти, чедо Тимотее, моли се за всички човеци, за царете и за всички, които са на власт, за да преживеем тих и мирен живот във всяко благочестие и чистота, защото това е добро и приятно пред нашия Спасител Бог“. „Слугите да се покоряват на своите господари, да им угаждат във всичко, да не възразяват на властниците, да бъдат послушни и покорни на началниците, да бъдат тихи и да проявяват всяка кротост, към всички човеци“.

Виж пък и към римляните що пише: „Всеки човек да се покорява на властниците. Няма властници, които да не са от Бога, защото властниците са създадени от Бога. Затова, които се противят на властниците, противят се на Божията наредба; тези, които се противят, вършат грях. Князете не са, за да се боят добротворците, но злите. Искаш ли да не се боиш от властелина, върши добро, та да бъдеш и похвален от него. Ако ли правиш зло, бой се от него, защото не напразно носи меч; защото Божи слуга е – в гняв да мъсти на този, който върши зло“.

И към ефесяните пак пише: „Почитай баща си и майка си – това е първа заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго време на земята. И вие, бащите, не дразнете децата си, но възпитайте ги в наставление и учението Господне. Раби, покорявайте се на (вашите) по плът господари със страх и трепет, като работите не като человекоугодници, но като Христови раби, изпълнявайки от душа, волята Господня, усърдно служейки като на Бога, а не на човеци, и знаейки, че всеки, раб или господар, ще получи от Господа според доброто, което извърши! И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, като знаете, че и над самите вас има господар в небесата, у когото няма лицемерие“.

Това са поучения на светите апостоли, това е заповед Господня. Затова, ако някой учи другояче, дори и ангел да бъде, а не човек, да бъде проклет, според апостолското слово.

По този (въпрос) писаха много и други светци, ала и то не е в подкрепа на еретиците и на прякоречивите (им) безсмислици.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух