напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За изповедта


Ще ви разкажа и друга басня на еретиците, с които дяволът, който ненавижда човека, ги лови.

Ако и да чуват Иаков, брата Господен, да казва: „Изповядвайте си греховете един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете“, те не разбират, че то е казано на иереите. „Болен ли е някой между нас, рече, нека повика черковните презвитери, за да се помолят над него, като го помажат с масло в името на Господа. И молитвата, (произлизаща) от вярата, ще изцери болния; дори и да е направил грехове, ще му се простят“.

Еретиците пък сами себе си изповядват и си прощават, макар че сами са свързани с дяволски окови. Това правят не само мъжете, но и жените, което е достойно за хула. „Защото, рече апостолът, не позволявам на жената да поучава, нито да господарува над мъжа, а да бъде в безмълвие“. И пак: „Жената да се учи на безмълвие с пълно благоговение“. А на мъжете казва: „Братя, недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим“, защото много е срамотно да се мисли някой за умен и голям. А на самия Петър Господ рече: „Каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небето“. А след възкръсна из мъртвите, когато се яви на апостолите, каза на Петра: „Симоне Ионин, обичаш ли Ме? – А той отговори: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Каза му (пак): Паси овцете Ми!“

Това е пример за епископите и свещениците. Те са поставени за пастири и учители на словесните Божии овце. На тях е заповядано да свързват и да развързват. „Еретиците пък хулят това, що не знаят – според думите на блажения апостол Иуда – а което знаят по природа, като безсловесните животни, в него се разтляват“. Горко им, защото отиват в Каиновия път, хвърлиха се в користната Валаамова заблуда и загинаха в Кореевото упорство. Те са петно на вашите „вечери на любовта“, като пируват с вас и без страх се боят. Те са облаци безводни, звезди блуждаещи, за които навеки е запазен мракът на тъмнината“.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух