напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]Заключителни съвети


Заради хората всичко това и нещо повече от него светите апостоли написаха за еретиците. „Вие обаче – според думите на върховния апостол, – роде избран, царско свещенство, свето стадо и люде, които Бог придоби, почитайте всички свещеници! Тичайте (при тях) като при хора, които са добри и които умеят! Защото, рече, промъкнаха се някои човеци, всички са нечестиви и превръщат (благодатта) на нашия Бог в разпътство“. Иоан казва: „Който иде и не носи това учение, не го приемайте в своя дом, нито го поздравявайте; защото, който го поздравява, става съучастник в неговите зли дела; защото, рече, много лъстци дойдоха в този свят; пазете се от тях, за да не погубите, което сте изработили“. И ако разберете, че някой изповядва еретическа вяра, а някои от вас умеят да поучават, поучете го и го отправете в истинския път, „защото, рече, грях е на онзи, който знае да върши добро, и не го върши“. Ако ли не ви послуша и не възприеме това здраво учение, отърсете и праха от нозете си, като кажете: „Вашата кръв на вашите глави да бъде!“ Такъв отбелязвайте със знак и бягайте от него духом и телом! „Нека ви бъде, рече Господ, като чужденец и езичник“. И това знайте: по-добре ще бъде на Содом и Гомора в Съдния ден, отколкото на този човек.

Не давайте следователно светото учение на непокорните псета, нито изсипвайте вашите бисери пред свинете. Ако ли, като слушат тези свети думи, се покаят и се откажат от еретическата измама, приемете ги с радост, като пазите да не би да се каят на лъжа, а не наистина, защото те са много лукави и крият своите мисли в дъното на сърцето. И, както казах, ако наистина се откажат, като изповядат със сълзи своите измамни заблуди, то с любов ги изведете към истинския път, като знаете, че голяма награда ще получите горе. Защото Бог рече: „Който извлече честния от недостойните, ще бъде като Моите уста“. Още каза: „Имам други овце, които не са от тази кошара, но и тях трябва да доведа, ако послушат Моя глас; и ще бъде едно стадо и един пастир“. Чуй пък евангелиста Иоан, който казва: „Братя, ако някой от вас се отклони от истината и друг го възвърне, нека знае, че който е отвърнал грешника от лъжливия му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове“. „Правете всичко без ропот и без съмнение, както казва божественият Павел, за да бъдете безукоризнени и чисти, съвършени Божии чеда всред лукав и развратен род, всред който сияете като светлина, в света, като държите словото на живота за моя похвала в деня Христов. Защото нашето живелище е на небесата, откъдето очакваме и спасителя, Господа Иисуса Христа“.

Освен това да не бъдем вече младенци, които плават и биват увличани от всякой вятър на (лъжливо) учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух