напред назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]За съпружеството


Има мнозина мъже, които имат зли, слабоумни жени и които се въздържат по волята им. На такива мъже въздържанието се преобръща на разврат. Заради това апостолът казва: „Всеки да си има своя жена и всяка да си има свой мъж“. Блаженият Павел влезе в дома на верните и като седна на одъра, поучаваше мъжете и жените, казвайки; „Не се лишавайте [един от други], освен по съгласие до уреченото време, сиреч – поста, било че искате да прекарате в пост, било че искате да се очистите поради някоя друга причина; всичко да става със съгласието на вашите жени; и пак се събирайте наедно, за да не ви изкушава сатаната в помислите“. Тези думи не са мои, а на Иоан Златоуст, а най-вече апостолски. Въздържаш ли се, жено, и не искаш ли да се събираш с мъжа си, той, понеже не се насища, бяга от тебе и другаде съгрешава. Ала неговият грях се отдава на твоето въздържание. Затова кое е по-добро, с тебе ли да се събира той, или с блудница? Но твоето събиране с него не му е забранено от Бога; с тебе да се съедини не е грях. Ако ли лежи с друга, ти погуби своя уд. Защото, ако той извърши грях, еднакво съгрешава цялото тяло, а мъжът и жената не са две, а една плът, както е писано: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата в една плът“. Когато евреите запитали Господа, той рекъл: „Което Бог е съединил, човек да не го разлъчва“. Виждаш ли, че затова ти си поел жена и тя отишла за това след мъж – за да бъдете мирни, а не неспокойни. Ако ли искаш да се въздържаш, убеди си мъжа, та да добиеш два венеца – на въздържание и на любов, а не на въздържание и на неспокойство. Защото, ако ти се въздържаш, а той мислено се възбужда, то каква полза – с едната половина да обичаш Бога, а с другата да го гневиш?

Сам Бог е заповядал и узаконил честната женитба. Затова всичко вършете по съгласие, както казахме и по-рано. Защото, където има мир, там е Христос; където има мир, там сияе въздържанието; дето има единение и единомислие, там въздържанието се възнаграждава. Павел, учителят на народите, не се срамува, като казва: „Всеки брак е честен и леглото – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог“. „Всеки грях, рече, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши“. И Бог в началото на този свят, когато създал Адам и Ева, благословил ги, както пише боговидецът Моисей, и заповядал от тях да се намножат хората на земята. А нашият Господ Иисус Христос бе с учениците си на сватбата в Кана Галилейска, направи от водата вино и благослови брака.

Тези три степени има у хората: девство, брак и блудство. Девството е велико и възвишено; женитбата не е същото, но е без грях; а прелюбодействието и блудството водят в ада. Затова, които искат да девстват, не трябва само тялото да въздържат от грях, но и мислите.

Ако някой, който мислено се възбужда, се ожени по закона, той не съгрешава. Ако ли може телесно и мислено да се въздържа, става по-добър, защото чистото девство е равно на ангелското. Ако ли такъв съгрешава мислено, по-добре е да се ожени и да посяга в Господа, отколкото мислено да прелюбодейства. „Който погледне с пожелание жената на своя брат, вече той е прелюбодействал с нея в сърцето си“.

Когато коринтяните запитали апостола за това, той им писал: „А за което ми писахте, добре е да се не докосва човек до жена. Но, по причина на блудството, нека всеки да има своя жена, и всяка – свой мъж.; мъжът нека отдава на жената дължимата любов, а също така и жената – на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; така също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Не се лишавайте един от друг, освен по съгласие за [известно] време, за да пребъдвате в пост и молитва, и пак бъдете наедно“. „А на неженените и на вдовиците казвам: добре е за тях, ако останат така, като мене. Ако ли не [могат] да се въздържат, нека се женят и посягат. А на оженените заръчвам – не аз, а Господ: жена от мъжа си да се не разделя; ако ли се раздели, да остане без мъж или пък да се примири с мъжа си“. Защото, според думите на Господа: „Който вземе напусната, прелюбодейства“. „Всички в каквото звание сте призвани, братя, пред Бога в него останете“. „Свързваш ли се с жена, не търси развод; разведен ли си с жена си, не търси жена. Но ако се ожениш, не съгрешаваш, и ако девица се омъжи – не съгрешава“. „Аз искам да бъдете безгрижни; нежененият се грижи, което е Господне – как да угоди Богу, а жененият се грижи за това, което е световно – как да угоди на жената. (Между жена и девица има разлика). Девствената жена и девицата се грижат за това, което е Господне, за да стават свети телом и духом, а омъжената жена се грижи за това, което е световно – как да угоди на мъжа. Това говоря на всички ви за ваша полза; нека се женят и нека посягат. Но който е твърд в сърцето си, без да е в нужда, и е властен над волята си, па реши в сърцето си да пази своето девство, добре прави. И тъй и който се жени, и която се омъжва, добре прави, ала по-добре прави, който се не жени и която се не омъжва.

Къде са, които казват, че законната женитба е скверна? Ако сте по-умни от Павла и ако сте по-свети от Христа, тогава да ви послушаме; ако ли не, със срам трябва да се покорите на тия думи, макар и да не искате.

Колкото на вдовиците е заповядано да се женят, толкова повече на омъжените е заповядано да не се развеждат. „Жената, рече, е свързана чрез закона, докато мъж й е жив; ако ли умре мъж й, свободна е да се омъжи за когото ще, само в името на Господа. Ала по мое мнение тя е по-блажена, ако така си остане“. И на Тимотей казва, пишейки му: „Заръчвам младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула. Защото някои вече се повлякоха след сатаната“. И пак: „Стариците да се държат свещенолепно; да поучават невестите да обичат мъжете и децата си, да бъдат къщовници, да се покоряват на мъжете си, та да не се хули Божието слово и учение“.

Ето, посочих им, и затворихме устата на еретиците и на всички, които хулят истината.

 


напред горе назад Обратно към: [Беседа против богомилите][Козма Презвитер][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух